iStyle Coach > Vocabulary

Shops

20 Apr 2017 | 1,392 View

Shops

หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับร้านค้า

ไปเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้ว ถึงเวลาออกเที่ยวแล้วล่ะะ แต่เอ๊ะ ? จะไปร้านไหนดีนะ ? แล้วจะเจอคำศัพท์อะไรบ้าง มาดูกัน ~