iStyle Coach > Vocabulary

Sart Chin Day

5 Sep 2017 | 310 View

Sart Chin Day

หมวดคำศัพท์วันสารทจีน

วันสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival)   คือวันที่ 15 เดือน 7 ตามปีปฏิทินทางจันทรคติของจีน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ของไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2560 นั่นเอง โดยเป็นวันที่ลูกหลานจะทำพิธีแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยการเซ่นไหว้ และเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้วิญญาณออกมารับผลบุญอีกด้วย