iStyle Coach > Tricks

Types of forests

1 Sep 2017 | 232 View

Types of forests

3 ประเภทของป่าไม้ที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันป่าไม้ทั่วโลกมีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกพื้นที่ ป่าไม้ที่ถูกตัดไปเป็นป่าไม้ในเขตต่างๆของประเทศนั้นๆ แล้วป่าไม้ในแต่ประเทศนั้นมีประเภทไหนบ้าง สามารถจำแนกได้ตามความแตกต่างขององค์ประกอบต่างๆของป่าไม้นะครับ ซึ่งป่าไม้มีหลายประเภทใหญ่ๆด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน และกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปอย่างที่กล่าวมา แต่ Prof.C ไปดูกันครับว่าทั้ง 3 ประเภทนั้นมีอะไรบ้าง


Cool coniferus forests
(ป่าไม้สนในเขตหนาว)

Temperate coniferous forest is a terrestrial biome found in temperate regions of the world with warm summers and cool winters and adequate rainfall to sustain a forest. In most temperate coniferous forests, evergreen conifers predominate, while some are a mix of conifers and broadleaf evergreen trees and/or broadleaf deciduous trees.

ป่าไม้สนในเขตหนาวเป็นระบบนิเวศน์วิทยาบกที่พบในเขตร้อนของโลกที่มีฤดูร้อน อบอุ่น ฤดูหนาวที่หนาวเย็น และปริมาณน้ำฝนเพียงพอที่จะรักษาป่า ในป่าสนเมืองหนาวได้ ซึ่งป่าลักษณะนี้จะขึ้นอยู่ทางซีกโลกเหนือในท้องที่ที่มีอากาศหนาวเท่านั้น มีลักษณะเป็นแถบกว้างแผ่กระจายอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ตั้งแต่อะแลสกา แคนาดา แถบกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียไปจนถึงไซบีเรีย


Temperate mixed forests
(ป่าไม้ผสมโซนอบอุ่น)

Temperate broadleaf and mixed forest is a temperate climate terrestrial biome, with broadleaf tree ecoregions, and with conifer and broadleaf tree mixed coniferous forest ecoregions.


ป่าไม้ประเภทนี้จะขึ้นอยู่ทางตอนกลางของซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด คือ ในยุโรปตอนกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชียพรรณไม้ในป่าชนิดนี้มีมากกว่า ป่าสนในเขตหนาว มีทั้งป่าไม้เนื้ออ่อน (soft wood) ซึ่งเป็นไม้ในตระกูลไม้สนเขา และป่าไม้เนื้อแข็ง ประเภทป่าเหล่านี้เป็นป่าของสหภาพโซเวียตและป่าโดกลาสเฟอร์- เฮมลอค (Douglas fir-hemlock) ทางชายฝั่งตะวันตก ของอเมริกาเหนือ


Equatorial rain forests
(ป่าดงดิบแถบศูนย์สูตร)

A Geological History presents the equatorial vegetation as a dynamic entity with varied and highly significant history. It also discusses other types of equatorial regions. It addresses the vegetational history from a palaeoecological viewpoint.


ทางธรณีวิทยาได้กล่าวว่ามีการจัดพืชเส้นศูนย์สูตรเป็นนิติบุคคลแบบไดนามิกที่มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันและมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงชนิดอื่น ๆ ของประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร ป่าประเภทนี้จะขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบโซนร้อนที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี เป็นป่าไม้เนื้อแข็งที่มีพรรณไม้ขึ้นปะปนกันอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะ และขนาดต่างๆ กัน ป่าชนิดนี้มีอยู่ในย่านลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับ ฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลป่าไม้กันนะครับ เพื่อดำรงให้ป่าไม้ยังคงอยู่คู่กับโลกเราไปนานๆ แล้วพบกันใหม่ครับ