iStyle Coach > Phrases

Idioms : CALM DOWN !! 2nd edition

24 Apr 2017 | 324 View

Idioms : CALM DOWN !! 2nd edition

สำนวนเรียกสติ 2nd edition

เอ๊ะ ! รอบที่แล้วเรียกสติไปแล้วยังไม่กลับมาหรอ ? งั้นเรียกอีกรอบละกันนะ !