iStyle Coach > Phrases

Jokes & Slang : Jam

4 Jun 2017 | 188 View

Jokes & Slang : Jam

นี่มันเพลงโปรดของฉันเลย !!!

Jam

(แจม)

เพลงโปรด

(เหมือนเพลงประจำตัว เมื่อเปิดเพลงนี้จะนึกถึงคนนี้)