iStyle Coach > Phrases

Idioms : 5 Idioms Teens commonly-used

19 May 2017 | 832 View

Idioms : 5 Idioms Teens commonly-used

สำนวนวัยรุ่น รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ !

พบกับ  5 สำนวนภาษาอังกฤษที่วัยรุ่นชาวต่างชาติชอบใช้ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์นะเธอ !

Give me a break เป็นสำนวนแสดงความไม่เห็นด้วย หรือไม่เชื่อสิ่งที่อีกฝ่ายพูด
ซึ่งแปลได้สองความหมายคือ
ความหมายแรก : ให้ฉันพักบ้างเถอะ ไม่อยากฟังแล้ว เลิกตอแยกับฉัน
ความหมายที่สอง : ไม่เชื่อหรอก ตลกน่าไม่จริงหรอก