iStyle Coach > Phrases

Proverbs : 5 English Proverbs VS Thai Proverbs

10 May 2017 | 2,935 View

Proverbs :  5 English Proverbs VS Thai Proverbs

5 สุภาษิตภาษาอังกฤษ vs สุภาษิตภาษาไทย

มาทำความรู้จักกับสุภาษิตภาษาอังกฤษ ว่าจะตรงกับสุภาษิตไทยสุภาษิตไหนบ้าง มาดูกัน !