iStyle Coach > Grammar

คำสำหรับเชื่อมประโยคเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง

6 Sep 2017 | 448 View

คำสำหรับเชื่อมประโยคเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง

คำสำหรับเชื่อมประโยคเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง

คำสำหรับเชื่อมประโยคเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง มีหลายคำด้วยกันนะครับ มาดูกันครับว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันครับ


คำว่า who ทำหน้าที่ขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจงคำนามที่เป็นบุคคล

ดังประโยคตัวอย่าง A man who moved in yesterday is our friend. ประโยคนี้แปลได้ว่า ผู้ชายที่ย้ายเข้ามาเมื่อวานนี้เป็นเพื่อนของเราเอง


คำว่า whom ทำหน้าที่ใช้เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบทเพื่อใช้ขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจงแทนเหตุผล

ดังประโยคตัวอย่าง The students to whom the teacher gave grade A were very delighted. ประโยคนี้แปลได้ว่า นักเรียนคนที่ได้เกรดเอมีความชื่นชมมาก


คำว่า whose ทำหน้าที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของระหว่างคำนามที่มาข้างหน้าและคำนามที่อยู่ข้างหลัง

ดังประโยคตัวอย่าง Thailand, whose trade volume has been increasing, has been affected by the political unrest. ประโยคนี้แปลได้ว่า ประเทศไทยมีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง


คำว่า which ทำหน้าที่ขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจงให้กับคำนามที่เป็นสิ่งของเท่านั้น

ดังประโยคตัวอย่าง The old books which are rare will be auctioned next month. ประโยคนี้แปลได้ว่า หนังสือเก่าซึ่งเป็นของหายากจะได้รับการประมูลในเดือนถัดไป


คำว่า that ทำหน้าที่เพื่อขยายความคำนามที่เป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้

ดังประโยคตัวอย่าง She is the woman that won the contest last week. ประโยคนี้แปลได้ว่า เธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับรางวัลการประกวดในสัปดาห์ที่ผ่านมา


คำว่า when ทำหน้าที่ขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจงแทนคำนามบอกเวลาซึ่งทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์

ดังประโยคตัวอย่าง It’s 6 o’clock when the meeting will begin today. ประโยคนี้แปลได้ว่า การประชุมจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 6 โมงนี้


คำว่า where ทำหน้าที่ใช้แทนคำนามเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจงบอกสถานที่

ดังประโยคตัวอย่าง The factory where he works is far from the city. ประโยคนี้แปลได้ว่า โรงงานที่ทำงานของเขาอยู่ไกลจากเมืองมาก


คำว่า why ทำหน้าที่ใช้แทนคำนามเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง ใช้แทนคำนามที่บอกเหตุผล ทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์

ดังประโยคตัวอย่าง I know some reasons why few people have supported him. ประโยคนี้แปลได้ว่า ฉันรู้เหตุผลว่าทำไมถึงมีไม่กี่คนหรอกที่ยังสนับสนุนเขาอยู่


คำเหล่านี้คือคำสำหรับเชื่อมประโยคเพื่อขยายความหรือชี้เฉพาะเจาะจง ทุกคนสามารถนำมาใช้ในการพูด หรือเขียนประโยคภาษาอังกฤษกันได้นะครับ เมื่อรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้เพื่อให้เกิดการฝึกฝนนะครับ ได้ที่ http://www.istyle.guru/istylecoach/grammar/4647  นะครับ Prof.C หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องนะครับ “แกรมม่าไม่ยาก ถ้าเปิดใจเรียนรู้ นะจ๊ะ”