iStyle Coach > Conversation

Conversation when you like to have your teeth checked.

20 Aug 2017 | 285 View

Conversation when you like to have your teeth checked.

บทสนทนาเมื่อคุณต้องการตรวจฟัน

ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับทันตแพทย์จะหมดไป Prof.C มีบทสนทนาพื้นฐานสามารถนำไปใช้พูดคุยกับทันตแพทย์เมื่อต้องการตรวจสภาพฟันครับ ลองฝึกจากบทสนทนานี้ได้เลยครับ

Patient: Hello, I'd like to have my teeth checked.
(คนไข้: สวัสดีครับ ฉันต้องการตรวจฟันหน่อยครับ)

Dentist: Please take a seat
(หมอฟัน: กรุณานั่งลงตรงนี้ครับ )

Patient: Ok.
(คนไข้: ครับผม)

Dentist: Have you had any problems?
(หมอฟัน: คุณมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ)

Patient: I've got a bit of a toothache.
(คนไข้: ผมปวดฟันนิดหน่อยครับ)

Dentist: Can you open your mouth, please?
(หมอฟัน: ช่วยอ้าปากหน่อยนะครับ)

Patient: Ok.
(คนไข้: ได้ครับ)

Dentist: One of your fillings has come out. You need two fillings.
(หมอฟัน: สิ่งที่อุดฟันไว้มันหลุดออกไป คุณต้องอุดฟันสองซี่นะครับ)

Patient: Ok.
(คนไข้: ครับ)

Dentist: Let me know if you feel any pain
(หมอฟัน: ถ้ารู้สึกเจ็บแล้วบอกนะครับ )

Patient: Ok.
(คนไข้: ครับ)


บทสนทนานี้นอกจากผู้ป่วยจะสามารถนำไปสื่อสารกับคุณหมอได้แล้ว คุณหมอยังสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปคุยกับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับ ฝึกจากบทสนทนานี้แล้วก็อย่าลืมนำเอาไปใช้จริงกันด้วยนะครับ และนอกจากนี้ ทุกคนสามารถศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาล การรักษาคนไข้ และพบแพทย์เพิ่มเติมในหมวด Vocabulary นะครับ เพื่อนำเอาคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในบทสนทนา คลิกเลย http://www.istyle.guru/istylecoach/vocabulary  และยังสามารถศึกษาบทสนทนาเพิ่มเติมได้อีกในหมวด Conversation นะครับ http://www.istyle.guru/istylecoach/conversation  อย่าลืมว่า "การเรียนรู้จะไร้ความหมาย หากเราไม่มั่นฝึกฝน" แล้วพบกันใหม่ครับ